DLtec_openStorage avançat

DLtec Storage Avançat es la elecció per a empreses que necessiten una solució integral de darrera generació o serveis a mida, que cobreixi les necessitats d’emmagatzematge de dades avançat (Big data) del seu negoci, ajustant-se al seu pressupost.

DLtec es recolza en la experiència de més de 15 anys implantant i optimitzant sistemes de Storage en grans empreses amb necessitats complexes, aportant una metodologia de treball pròpia que inclou totes les capacitats requerides per a utilitzar tecnologia de darrera generació en el desenvolupament d’una solució a mida. A més, un altre recolzament important son les aliances estratègiques amb els fabricants líders en equips de Storage.

DLtec ofereix una solució integral, que considera, entre d’altres, els següents serveis:

  • Anàlisi de tamanys i prestacions que requereix el client
  • Disseny de la solució
  • Desenvolupament d’una oferta econòmica ajustada a les necessitats del negoci i al pressupost del client
  • Implementació i instal·lació
  • Ajustaments i validació
  • Monitorització i actualitzacions