1. QUI ÉS EL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES VOSTRES DADES?

El Responsable de les dades i titular de la pàgina web http://www.dltec.net és DATALAB TECNOLOGIA, SA (en lo successiu DLTEC), societat mercantil amb domicili situat a C/Castillejos, 352 Baixos 08025 Barcelona, amb CIF: A62.092.317, inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, en el Tom 32083, Foli 1, Full Número B206502, Inscripció 1ª. Telèfon 93.476.69.14. Correu electrònic: info@dltec.net

2. AMB QUINA FINALITAT TRACTEM LES VOSTRE DADES PERSONALS?

A DLTEC tractem la informació que ens faciliteu amb la finalitat de gestionar el enviament de la informació que ens sol·liciteu o facilitar-vos ofertes de serveis del vostre interès, en cas de que així ens ho demaneu al incloure les vostres dades i correu electrònic en el espai habilitat en el nostre formulari.

3. QUAN DE TEMPS CONSERVAREM LES VOSTRES DADES?

Les dades personals que ens proporcioneu es conservaran mentre es mantingui la relació professional o mercantil i no ens sol·liciteu la seva supressió. En tot cas, es conservaran durant un termini de 5 anys a partir del darrer contacte.

4. QUINA ÉS LA LEGITIMACIÓ PER EL TRACTAMENT DE LES VOSTRES DADES?

La base legal per el tractament de les vostres dades és la de donar resposta a la vostra petició d’informació, de compra dels productes sol·licitats, o la de l’execució dels serveis contractats.

5. A QUINS DESTINATARIS ES COMUNICARAN LES VOSTRES DADES?

Les vostres dades s’incorporaran a la base de dades pertanyent al Grup DATALAB, al que pertany DLTEC i que inclou, a més, la societat DATALAB, SL, però no seran cedides a tercers llevat obligació legal; no obstant això, per la realització dels diferents serveis que oferim, pot ser necessari compartir les vostres dades amb proveïdors o professionals col·laboradors, els quals, en qualsevol cas, estan sotmesos a la corresponent obligació de confidencialitat i deure de secret professional.

6. QUINS SÓN ELS VOSTRES DRETS QUAN ENS FACILITEU LES VOSTRES DADES?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a DLTEC estem tractant dades personals que els concerneixin o no.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així como a sol·licitar la rectificació de los dades inexactes o, si és el cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per les finalitats per les que van ser recollides.

En determinades circumstàncies els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades; en aquest cas, únicament les conservarem pel l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies, i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. DLTEC deixarà de tractar les dades, llevat que sigui necessari per motius legítims, imperiosos, o durant l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Per a més informació i per exercitar els seus drets, si us plau, adreceu-vos al apartat Exerciu els vostres Drets d’aquesta mateixa web.

7. LEGISLACIÓ

La present política de privadesa es regeix, en tots i cadascun dels seus apartats, per el Reglament General de Protecció de dades de la Unió Europea i altres normatives relacionades.

8. CONFIDENCIALITAT CORREUS ELECTRÒNICS

Els missatges de correu electrònic i els seus arxius adjunts van dirigits exclusivament al seu destinatari, podent contenir informació confidencial sotmesa a secret professional. No està permesa la seva reproducció o distribució sense l’autorització expressa de DLTEC. Si rep un correu sense ser el destinatari final, si us plau, elimini’l i informi’ns contestant al propi correu electrònic.

9. ACTUALITZACIÓ

Aquesta política de privadesa s’ha revisat per darrera vegada el juny del 2018